Teenused

Kirjalik tõlge

Kirjalik tõlge tähendab originaalteksti sõnumi kirjalikku edasiandmist mõnes teises keeles. Seejuures on oluline säilitada tõlkes mitte ainult teksti algne mõte, vaid ka originaalilähedane stiil ja toon.

Lokaliseerimine

Lokaliseerimine tähendab, et lähtekeeles esitatud sõnum antakse sihtkeeles edasi nii, et tõlge arvestab sihtkeeles lugeja keele- ja kultuuritausta. Lokaliseerimine on oluline just turundustekstide tõlkimisel, mil ühes keeles vaimukas ja tabav reklaamlause ei pruugi teises keele- ja kultuuriruumis üldse tööle hakata. Sel juhul võib olla mõistlikum tekst lokaliseerida, s.o. teha vajalikud asendused või tekst koguni osaliselt ümber kirjutada nii, et sellel oleks sihtkeele lugejale sama mõju, mis on originaalil originaalteksti lugejale.

Heli- ja videosalvestuste transkribeerimine

Transkribeerimine tähendab kõne üleskirjutamist. Transkribeerimine lihtsustab heli- või videosalvestuste kujul olemasolevate materjalidega töötamist. Näiteks võib seda vaja minna ajakirjanikul, kes teeb lugu helifailina salvestatud intervjuu põhjal, või koolitajal, kes tahab luua oma koolitusvideotele subtiitrid. Samuti kasutavad transkribeerimis- teenust internetiturundajad, et heli- või videosalvestuse kujul loodud sisu otsingumootorite algoritmidele nähtavaks teha ning seeläbi oma veebilehe külastatavust suurendada.

Reklaamtekstide kirjutamine

Reklaamtekstid ei piirdu vaid sõnumi edasiandmisega, vaid väljendavad alati ka sõnumisaatja brändi ja väärtuseid ning nendega püütakse avaldada sihtgrupile teatud mõju. Sõnum peab olema esitatud nii, et see kõnetaks sihtgruppi ja kutsuks esile soovitud käitumise, nt ostu sooritamise.

Huvi korral küsi hinnapakkumist info@keelend.ee.